ภาพกิจกรรม
วันที่ 3 ธ.ค.64 รับการตรวจ ATK คณะครูและนักเรียน
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายอดุลย์ เย็นรัตน์ ผู้อำนวยการเพิ่มวิทยา จัดให้ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และผู้ประกอบการร้านค้า รับการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิด On-Site เต็มรูปในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 โดยบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลนครชัยศรี ผลการตรวจไม่พบเชื้อ 100% สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของการเปิดเรียนแบบ On-Site มากยิ่งขึ้น
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2564,22:00   อ่าน 100 ครั้ง