ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 ธ.ค.64 นายปฐมพงษ์ สูญจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎาจังหวัดนครปฐม เขต 4 มอบแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนเพิ่มวิทยา
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเพิ่มวิทยาขอขอบพระคุณ นายปฐมพงษ์ สูญจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎาจังหวัดนครปฐม เขต 4 ที่ได้มอบแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนเพิ่มวิทยา เพื่อใช้ในการดูแลรักษาตัวเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายอดุลย์ เย็นรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเพิ่มวิทยา ให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2564,08:58   อ่าน 65 ครั้ง