ภาพกิจกรรม
วันที่ 19 ก.ค.65 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร
          วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายอดุลย์ เย็นรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา พร้อมคณะครู จัดโครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร ได้รับเกียรติจาก นายอารุช เอมโอฐ นายอำเภอนครชัยศรี เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดกับนักเรียนและชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโดยเฉพาะการปฏิบัติตามกฎจราจร การใช้รถจักรยานยนต์ ที่เป็นพาหนะที่ใช้ในการสัญจร และมักประสบอุบัติเหตุ มีสาเหตุมาจากไม่เคารพกฎจราจร การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ถูกวิธี ไม่มีทักษะในการขับขี่ หรือแม้แต่การไม่มีใบอนุญาตขับขี่ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 จำนวน 120 คน เข้ารับการอบรม

โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2565,14:16   อ่าน 675 ครั้ง