ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 ส.ค. 65 คณะวิทยากรเทศบาลตำบลนครชัยศรีให้ความรู้และสาธิต เรื่อง การบรรเทาสาธารณภัย (โดยเฉพาะการดับเพลิง)
             นายอดุลย์ เย็นรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมรับชมการสาธิตเรื่อง การบรรเทาสาธารณภัย (โดยเฉพาะการดับเพลิง) โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรและอุปกรณ์จากเทศบาลตำบลนครชัยศรี ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนเพิ่มวิทยา

โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2565,15:36   อ่าน 150 ครั้ง