ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (อ่าน 41) 16 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนเพิ่มวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 89) 24 ธ.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนเพิ่มวิทยา (อ่าน 121) 09 ธ.ค. 64
การจ่ายเงินบำรุงการศึกษา (อ่าน 256) 05 พ.ย. 64