ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 65
โรงเรียนเพิ่มวิทยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก สังคมศึกษา
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกชีววิทยา
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกชีววิทยา
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง กำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 65
โรงเรียนเพิ่มวิทยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก ชีววิทยา
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก พลศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 65
โรงเรียนเพิ่มวิทยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง การรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ)
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง ผู้ชนะการประมูลราคา ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 65