ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเรียน ผ่านระบบออนไลน์ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ให้นักเรียนและผู้ปกครอง กรอกเอกสารใบมอบตัวติดรูปถ่าย พร้อมแนบหลักฐานที่ใช้สมัคร ส่งเอกสารใบมอบตัวพร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าชุดนักเรียน อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในวันมอบตัวรายละเอียดการมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ดังนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,08:01   อ่าน 606 ครั้ง