Permwit News
การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนเพิ่มวิทยา
ฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย
สุ่มตรวจ ATK
รับมอบแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย
การแข่งขันกีฬาเปตองรายการชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครปฐม 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2564
วันที่ 3 ธ.ค.64 รับการตรวจ ATK คณะครูและนักเรียน
วันที่ 3 ธ.ค.64 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 19 พ.ย.64 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
วันที่ 19 พ.ย.64 ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหม่สุปดิษฐาราม
วันที่ 9 พ.ย.64 รับการประเมินการเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
วันที่ 8 พ.ย.64 กิจกรรม Big Cleaning day
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 1 พ.ย.64 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 31 ต.ค.64 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2564
วันที่ 27 ต.ค.64 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 13 ต.ค.64 พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 ของนายอดุลย์ เย็นรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 20-23 กันยายน 2564
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู
ร่วมพิธีเปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาาน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 13-17 กันยายน 2564
วันที่ 16 ก.ย.64 เจ้าภาพสวดอภิธรรม
โครงการช่วยเหลือเงินด้านการเรียน
ประชุมครูโรงเรียนเพิ่มวิทยา เดือนกันยายน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 3 กันยายา 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 23-27 สิงหาคม 2564